יעוץ

לאופיסופט גישה מתודולוגית פרקטית לסיוע לארגונים בביצוע תהליך היעוץ (HLD - High Level Design).
אנו מאמינים כי תהליך היעוץ צריך להיות קצר ותמציתי מחד אך מקיף ואיכותי מנגד. צוותי היעוץ של אופיסופט מנוהלים ישירות ע"י סמנכ"ל אחראי וכוללים צוות מומחים. מימוש תהליך זה כולל את הפרקים הבאים:

  • הגדרת צרכי הארגון - תהליך זה נעשה מול הפתרון השלם אותו מעוניין הארגון לממש. במסגרת שלב זה נעשה ניתוח של כלל הצרכים והתוצרים שהארגון מעוניין להפיק, ניתוח ראשוני של תהליכי העבודה הקיימים, הגדרת דרישות ספציפיות לארגון מול תהליכים ותוצרים אלו, הצפת צרכים סמויים. תוצרי שלב זה הם מסמך צרכים מקוצר.
  • לימוד מערכות המידע - בתהליך זה אנו לומדים את מערכות המידע, מקורות הנתונים, אופן ניהולם, המבנה שלהם, איכותם וכו'. בשלב זה נעשה תהליך תכנון הפתרון ומידול ברמת על.
  • לימוד והמלצה על הכלים הנבחרים - בשלב זה אנו לומדים את הכלים הקיימים בארגון, הרשיונות הקיימים וכיווני ההתפתחות הארגונים מבחינת כלים ויחד עם נציגי הארגון מגבשים המלצה על סט הכלים הנבחרים למימוש המערכות.
  • הגדרת תוכנית עבודה ליישום - בהסתמך על שלושת השלבים הראשונים (לימוד צרכי הארגון, לימוד מערכות המידע ואיכותם, קביעת חלופה טכנולוגית נבחרת) אופיסופט תמליץ על תוכנית עבודה אשר מתבססת על מתודולוגיית Quick Win מבוססת Agile אשר תומכת במימוש מדורג של המערכות הנדרשות, בהסתמך על הכלים שיבחרו ומקורות ואיכות הנתונים שנבחנו.