Big Data

קישור ל- PDFאופיסופט מספקת פתרונות Big data מתקדמים המאפשרים שימוש במידע טקסטואלי לא מובנה ושילובו במערכות הבינה העסקית. כיום, מתמודדים ארגונים עם הצורך להפוך כמות עצומה של מידע לא מובנה – למידע מובנה. כעת, ניתן לעבד ולנתח את המידע המעובד, במטרה להפיק ממנו תועלות עסקיות, תוך הצגת ROI אמיתי.

 

 

 

 

big-data

לקריאה נוספת:

ניתוח רשתות חברתיות

ניתוח מידע לא מובנה

מידע תחרותי באתרי מסחר

מידע רפואי לא מובנה