Enterprise Data Warehouse

מחסן נתונים הינו בסיס נתונים עצמאי היושב לצד המערכות התפעוליות ומאורגן ביעילות למטרות אחזור מידע. המחסן מכיל את מכלול הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטות בארגון, ומארגן אותם במבנה נתונים נגיש וזמין למשתמשים. פתרונות מחסני הנתונים (Data Warehouse) של אופיסופט מניבים ערך עסקי ממשי לארגון ומצמצמים משמעותית את היקף ההשקעה הנדרש.

לקריאה נוספת:

BI Roadmap

מדדים ויעדים

מחסן נתונים ארגוני

שולחנות עבודה