BI Roadmap

Opisoft-Site_PDF-PICS_BIRMבחינה כוללת של מערך ה-BI  הארגוני ובניית מפת דרכים אסטרטגית

BIRM הוא תהליך בניית ויישום מפת דרכים אסטרטגית למערך ה-BI הארגוני, המשלב שיטות עבודה חדשניות, יצירתיות מחשבתית וניסיון מוכח ומוביל לקבלת החלטות מושכלות, ייעול תהליכי עבודה ושיפור ביצועים עסקיים. בניית התוכנית מתבססת על Best practice שנרכש ממאות הפרויקטים אותם ביצעה ומבצעת אופיסופט בארגונים השונים. BIRM מאפשר לארגון להבין איך יראה מערך ה-BI העתידי שלו ומה תהיינה התועלות המידיות משדרוג מחסן הנתונים, שיפור והרחבת תשתיות הBI הקיימות ועוד.

יצירת מפת הדרכים מייעלת תהליכים, חוסכת בעלויות ומספקת לארגון תכניות עבודה ישימות למימוש מערך ה BI  הארגוני, לאורך זמן. מפת הדרכים מתייחסת, בנוסף לתכני המידע, לשילוב אופטימלי של הטכנולוגיות העדכניות והחדשניות ביותר הקיימות כיום בשוק כלי ה- BI, לבסיסי נתונים ולטכנולוגיות משלימות BI Next Generation.