מחסן נתונים ארגוני

מחסן נתונים הינו בסיס נתונים עצמאי היושב לצד המערכות התפעוליות ומאורגן ביעילות למטרות אחזור מידע. מטרת המחסן היא להוות בסיס רחב של הפקת ידע מנתונים, כתמיכה בתהליכי קבלת החלטות. המחסן מכיל את מכלול הנתונים הנדרשים לצורך קבלת החלטות בארגון, ומארגן אותם במבנה נתונים נגיש וזמין למשתמשים.

בעולם מערכות המידע מתבצע איסוף נתונים בלתי פוסק ממיגוון רחב של מקורות מידע פנים וחוץ ארגוניים. מובנים ולא מובנים. הנתונים עוברים תהליכי גזירה וארגון סביב ישויות עסקיות בארגון ומוגדרים בצורה חד חד ערכית על מנת לאפשר התייחסות אחידה לכל הגורמים בארגון. הנתונים הנאספים מסוכמים, מעובדים, מחולקים לסגמנטים והופכים למידע המאפשר ביצוע ניתוחים מורכבים וגמישים של הישויות העסקיות (יחידה ארגונית, מוצר, לקוח, ספק, עובד וכו) במגוון מדדים ומאפיינים. מבנה המחסן הארגוני מאפשר גם ביצוע ניתוחים רוחביים בארגון, על מנת לקבל מודלים מורכבים בעלי ערך עסקי רב כגון ערך לקוח, אופטימיזצית שרשרת הספקה ועוד.

מהלך העשור האחרון הובילה אופיסופט בהצלחה פרויקטי מימוש מחסן נתונים ארגוני בעשרות ארגונים. בין היתר מימשה אופיסופט מחסני נתונים בחברות ביטוח, חברות High Tech, ארגוני בריאות, חברות יצרניות, חברות קמעונאיות, ארגונים פיננסיים, חברות טלקום, ארגונים ממשלתיים, ארגונים בטחוניים ועוד.

בשנים האחרונות מובילה אופיסופט בישראל את גישת מחסן נתונים אג'ילי (ADW). אנו משתמשים בגישת Scrum לניהול פרויקטים במקום הגישה הוותיקה waterfall. גישה זו לתכנון וניהול הפרויקט יוצרת תהליך זורם להקמת מחסן נתונים ארגוני אשר מאפשר הספקה שוטפת של מודלים חדשים בקצבי זמן מהירים. השילוב של ניהול הפרויקט הגמיש ביחד עם מודלים ופתרונות מוכנים אותם אנו מביאים לפרויקט מאפשרת לנו לספק מחסן נתונים בעל ערך עסקי רב, במהירות ובעלות פיתוח נמוכה יותר ובהתאמה מלאה לצרכי המשתמשים.