ניהול ביצועים והנעה לפעולה

performance-insightפתרון ניהול ביצועים והנעה לפעולה מהווה, כבר זמן רב, חלק אינטגרלי ממערך ה-BI הארגוני. מערכות ניהול הביצועים היום נדרשות לשלב את כלל רכיבי המידע הרלוונטיים לצורך קבלת החלטות ניהוליות פרטניות מול כל מדד ומדד ולהניע באופן אקטיבי את תהליך השיפור:

  • הצפת חריגים: מי מאנשי המכירות פוגע בעמידה ביעדי המחלקה, איזו מחלקה פוגעת ביעדי שימור העובדים וכו'.
  • מידע מסביר: לדוגמא - דוח הנחות מול מדד רווחיות.

תחקור חופשי של כלל המידע שסובב מדד

הנעה לפעולה מול מדד ומדד: רשימת המטופלים שיש לזמן לצורך עמידה ביעדי רפואה מונעת, רשימת הלקוחות שיש ליזום מולם פעולת שימור וכן הלאה.

ניהול ביצועים והנעה לפעולה הינו פתרון חדשני הבונה באופן אוטומטי את מודל ניהול הביצועים השלם על כל מרכיביו מעל מחסן הנתונים הקיים, או מעל מערכי מידע נפרדים בהעדר מחסן נתונים. תהליך זה מבוצע ללא צורך ביישום ארוך ומורכב של מודלים במסגרת מחסן הנתונים הארגוני.

הפתרון מייצר ערך אמיתי ומהיר ולוקח את פתרון ניהול הביצועים צעד אחד קדימה: מפתרון ניהולי אסטרטגי - לפתרון אקטיבי המניע לפעולה.

רכיבי הפתרון

  • מערך מדדים ומידע עסקי סובב מדדים Out of the box
  • יכולת הגדרת מדדים עצמאית על ידי משתמש הקצה
  • יכולת מעקב וניהול אוכלוסיות סביב כל מדד
  • יכולת הנעה לפעולה (Actionable BI)

ניהול ביצועים והנעה לפעולה, כמו כל מוצרי ה-BI Next Generation, ממנף את יכולות מערך ה-BI הקיים ואת טכנולוגיות ה-BI הקיימות בארגון.