ניהול אוכלוסיות

populationsשימוש במחסן הנתונים הקיים לצורך הגדרת מידע עסקי ואוכלוסיות למעקב וטיפול

Business terms insight הינו פתרון מתקדם ההופך מחסן נתונים פסיבי – לאקטיבי. הפתרון מעצים את משתמש הקצה ומאפשר לו, על ידי שימוש בשפת חוקה פשוטה, להגדיר באופן עצמאי את האוכלוסיות שמעניינות אותו לצורך מעקב או לצורך ביצוע קמפיין חד פעמי.

הפתרון מאפשר, מעבר להגדרת האוכלוסייה (לדוגמא לקוחות זהב שירדו בצורה דרמטית ביחס לממוצע בהיקף השימוש בשירות מסוים) גם להפוך אותה לחלק אינטגרלי משכבת הנתונים וכך מאפשר להגדיר מדדים לצורך מעקב ושיפור, התראות לצורך פעולה אקטיבית בזמן אמת ועוד.

Performance insight, כמו כל מוצרי ה-BI Next Generation, ממנף את יכולות מערך ה-BI הקיים.