Predictive Analytics

בשנים האחרונות פיתחה אופיסופט פתרון שלם ומורכב לצורך ניתוח המידע הארגוני הכולל: מובנה ולא מובנה אשר

יוצר Data lake ענק מתוקנן אשר משמש לצרכי ניתוח, חיזוי, מניעה והעצמת תהליכי ניהול/מכירה/שיפור באמצעות

טכנולוגיות Machine Learning אשר מאפשרות ביצוע תהליכי אנליטיקס על המידע בטכנולוגיות Hadoop.

היקף ענק כזה של מידע יכול גם להאסף ממקורות חיצוניים כגון מאמרים באינטרנט, קבוצות דיון, טוקבקים ועוד.

תוצרי תהליכי האנליטקס יאפשרו את ניתוח המידע, שיפור תהליכים והכוונתם וכמובן יצירת תוכניות עבודה ממוקדות.

דוגמאות ליישומים כאלו ניתן לראות במימוש שעשינו במספר פרויקטים:

1. תחום הרפואה- פרויקט לניתוח כל פיענוחי הצילומים במחלקת הרדיולוגיה בביה"ח שיבא אשר מאפשרים לרופאים ולחוקרים ניתוחים חכמים של המידע. פרויקט אחר בביה"ח שיבא הינו זיהוי ומניעה של זיהומים נרכשים כולל המלצות להקטנת החשיפה לזיהומים ואף הקטנת מספרם.

2. תחום הקמעונאות- ביצענו פרויקט גדול בכתר פלסטיק במסגרתו ניתחנו את כל הטוקבטים שעסקו במוצרי כתר ובמוצרי המתחרים תוך מתן היזון חוזר לבעיות שהועלו ועלולות היו לגרום לאובדן הכנסות.

3. גופים ממשלתיים- נציבות שירות המדינה, פרוייקט אשר במסגרתו ביצענו ניתוח חכם, בנוסף ל-BI מתקדם מאוד לגבי נתוני העובדים בממשלה, גם לגבי חוות הדעת הכתובה לגבי העובד כולל הפקת תובנות רבות מניתוח המידע המובנה והלא מובנה.