BPM Roadmap

Opisoft-Site_PDF-PICS_BPM

במהלך השנים האחרונות הובילה אופיסופט פרויקטי BPM רבים בעלי רמת מורכבות גבוהה.

BPM Roadmap הינו תהליך יעוצי מהיר אשר נועד לארגונים המעוניינים להכנס לתחום ה-BPM ונתקלים בשאלות כגון מהי הטכנולוגיה המתאימה לארגון, מהי ארכיטקטורת הפתרון בהיבט של תשתיות ותוצרים, איך לממש פתרון אג'ילי שיספק ערך בזמן קצר ובגמישות רבה לשינויים התכופים בתהליכים הארגוניים, מהם התהליכים המרכזיים אותם נדרש לתקוף, מה ייצר לנו ערך מהיר, מה הסיכונים וכיצד ניתן להתגבר עליהם ועוד. תהליך ה-BPM Roadmap עונה על שאלות אלו ורבות אחרות בתהליך מובנה וממוקד אשר ממנף את הניסיון הרב של מומחי אופיסופט בתחום. את תהליך ה-BPM Roadmap ניתן לשלב עם תהליך הוכחת יכולת מהיר תהליך זה מאפשר להמחיש לארגון את הערך העסקי המתקבל מאימוץ טכנולוגית BPM בארגון.

BPM Roadmap הינו תהליך אפקטיבי הנחוץ גם לארגונים אשר ביצעו כבר השקעה בפרויקטי BPM ואשר נמצאים בצומת דרכים ומעוניינים למנף או להחליף את פתרון ה-BPM הקיים.